Nosaltres

nos

Nosaltres

Oferim un servei d’acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d’assistència integral.

Adreçat a persones grans que no tenen un grau d’autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten supervisió constant i que tenen una situació sociofamiliar que requereix la substitució de la llar.

El nostre equip professional treballa interdisciplinarment perquè els usuaris tinguin una qualitat de vida comfortable i la màxima sensació d’estar com a casa, oferint un ambient familiar i proper i una atenció personalitzada, i amb l’objectiu principal d’afavorir el manteniment o la recuperació del màxim grau d’autonomia personal i social.

Residència Geriàtrica Coloma